Vallumsøens Runa


 Vallumsøens Runa

Far

DKCH Midtfjord's Aslan


Farfar

DKCH INTCH Sandbaronens Håkon


Farmor

DKCH

Midtfjord's Sofie

Farfarsfar

Nyramskov's D. Gismo


Farfarsmor

Sandbaronens Gissa


Farmorsfar

Fjordgårdens Hansi


Farmorsmor

Midtfjord's Malu


Apporteringsprøver m.v.





                 




Markprøver

















Ejer & Opdr. Chr. Holm Pedersen

Adresse: Vestergade 59

By: 8550 Ryomgård                   


Født: 12.01.2017

HD-status: 

von Willebrand : Fri


Mor

DKCH INTCH DKJCH DKV13

Vallumsøens Nellie

Morfar

DKCH Nyramskov's H. Gonzo 


Mormor

DKCH DKJCH

Vallumsøens Ilot

Morfarsfar

Porsemosens Sepp 


Morfarsmor

DKCH INTCH

Nyramskov's D. Alma 

Mormorsfar

DKCH SECH DKJCH INTCH

Katholts Fini 

Mormorsmor

Vallumsøens Alice 


Schweissprøver
















Udstillinger

                                                 Kennel Vallumsøen - Vestergade 59 - DK 8550 Ryomgård - 28493141